Zmiana przepisów, czyli księgowość nie jest nudna-podatek VAT

Nowy Rok mamy już za sobą, karnawał co prawda wciąż trwa, ale w rzeczywistości wygląda to tak, jakby go nie było w ogóle, jakby o nas zapomniał. Niestety nie da się tego samego powiedzieć o pandemii koronowirusa, a także o jego skutkach. Wielu z przedsiębiorców zmaga się z tymi skutkami, do dzisiaj. Jednak, jak się domyślacie nie zapomniał o nas także ustawodawca, wprowadzając liczne zmiany przepisów na gruncie prawa podatkowego, ale także prawa pracy, czy w zakresie składek ZUS, lub samej rachunkowości. Dzięki tak licznym zmianom, stanowczo można powiedzieć, że księgowość nie może być nudna. Jednak dla księgowego, czy biura rachunkowego, zajmującego się min. usługami księgowymi świadczonymi na rzecz swoich klientów, to już nic nowego. W dzisiejszym poście chciałbym zasygnalizować najważniejsze z tych zmian w zakresie podatku VAT.

  • dla podatników rozliczających się w okresach miesięcznych, wydłużono termin odliczenia podatku naliczonego. Można to uczynić w miesiącu otrzymania faktury, lub w trzech następnych okresach rozliczeniowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeśli naszemu klientowi zapodzieje się faktura, a nie upłynie okres przewidziany w ustawie księgowy, lub biuro rachunkowe będzie mogło uwzględnić taką fakturę w rejestrze VAT, a zobowiązanie z tytułu podatku VAT za ten okres będzie odpowiednio mniejsze.
  • zmiany w zakresie faktur korygujących. Dotychczas w przypadku wystawiających faktury korygujące, aby można było pomniejszyć podatek należny, należało uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej, przez nabywcę. Teraz taki obowiązek został zniesiony. Jednak nie oznacza to całkowitej dowolności w tym zakresie. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla korekt „in minus”.
  • ujednolicono i umożliwiono stosowanie jednakowego kursu, w przypadku gdy, dokonuje się przeliczenia podstawy opodatkowania z waluty obcej na złote. Dotychczas z reguły stosowano inny kurs walut w przypadku obowiązku podatkowego w podatku VAT, a inny w przypadku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Teraz już nie ulega wątpliwości i jeśli podatnik będzie chciał z takiej możliwości skorzystać, to do określenia podstawy opodatkowania w podatku VAT, można przyjąć taki sam kurs jaki stosuje się w przypadku podatku dochodowego. Jest to prawo, a nie obowiązek, ale skoro ustawodawca umożliwia takie rozwiązanie, to grzechem byłoby z tego nie skorzystać.
  • rozszerzono zakres stosowania składania deklaracji w okresach kwartalnych, w związku z nowelizacją art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Dzięki temu podatnicy (min. świadczący usługi budowlane), mogą składać deklaracje kwartalne.
  • w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności doprecyzowano, że chodzi o faktury, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł, lub jej wartość wartość wyrażoną w walucie obcej. Chodzi o art. 108a ust. 1a ustawy o podatku VAT.
  • nastąpiło przesunięcie terminu z dnia 01.01.2021, na dzień 01.07.2021, począwszy od którego trzeba będzie wykazywać w pliku JPK_7M, lub JPK_7K paragony uznawane za faktury uproszczone.
  • w 2021 roku nowe branże, zostały zobowiązane do tego, aby stosować kasy on-line. Od stycznia 2021 roku, są to następujące branże: świadczący usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie stacjonarne placówki, czy dokonujący sprzedaży min. węgla, brykietu, czy koksu. Od 01.07.2021 obowiązek ten będzie dotyczył min: świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane.

Jak Państwo widzicie, zmiany są dość istotne, dlatego tak ważne jest monitorowanie zmian w przepisach, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych przykrych konsekwencji. W związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy. Wybierzcie Państwo sprawdzone i rzetelne biuro rachunkowe.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość