Zmiany w zakresie podatku VAT

Dzisiaj artykuł poświęcony jest podatku od towarów i usług. Niestety także i w tym względzie, niektóre branże czekają istotne zmiany, które będą wchodziły w życie etapami, w ciągu całego roku podatkowego. Pewne zmiany dotkną też wszystkich podatników, bez względu na profil działalności. Jakie zmiany przewidział ustawodawca, z czym się będą wiązać, postaram się krótko opisać poniżej.

Od 01.04.2020 roku:

deklaracje VAT-7 i VAT-7K będę składane według nowego wzoru formularza, zawierającego część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Tym sposobem od 01.04.2020 nie będzie się już wysyłało deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i dodatkowo jpk_vat, lecz tylko i wyłącznie plik jpk_vat. Oczywiście wspomniana zmiana dotyczy tylko czynnych podatników VAT.

określono termin 14 dniowy, w którym zobowiązano podatnika do tego, aby skorygował ewidencję VAT. Co ważne również w przypadku, kiedy sam podatnik stwierdzi błąd, również ma 14 dni od momentu kiedy stwierdzi, że w przesłanej ewidencji VAT wkradł się błąd do przesłania korekty ewidencji VAT.

zniesiono obowiązek w przypadku, gdy podatnik chce skorzystać z ulgi na złe długi, załączania do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K zawiadomienia w postaci załącznika VAT-ZD. Po zmianach chęć skorzystania z ulgi na złe długi, będzie się wykazywało w samej deklaracji.

Wspomniane powyżej zmiany nie dotyczą jednak wszystkich, tzn. np. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy będą stosować nowe przepisy co do zasady od 01.07.2019 roku.

Od 01.04.2020 roku będzie obowiązywała także nowa matryca podatku od towarów i usług. Pomijając tutaj szczegóły, z czego wynikają zmiany, w oparciu o co przyjęto założenia o zastosowaniu nowej matrycy, to na pewno cieszy fakt, że wyniku zastosowania nowej matrycy obniżenie stawek podatku VAT dotknie np. następujące produkty ( co zresztą znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu liczby pozycji w załącznikach do ustawy o podatku VAT):

  • owoce tropikalne i cytrusowe z 8% na 5%
  • pieczywo ze stawki 23 %, 8% i 5% na ujednoliconą stawkę 5%.
  • produkty dla niemowląt i dzieci (np. smoczki, pieluszki, jak i żywność) ze stawki 8% na 5%.
  • artykuły higieniczne z 8% na 5%.

Aby jednak nie popaść w samozachwyt trzeba też dodać, że w niektórych przypadkach nastąpi podniesienie stawek podatku VAT. Np. na słynne ośmiorniczki z 5% na stawkę 23%.

Od 01.07.2020 roku:

Od tego dnia podatnicy VAT czynni, którzy nabywają towary w ramach importu, a dokonują zgłoszenia celnego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego, będą mieli możliwość rozliczenia VAT należnego od importu towarów, bezpośrednio w deklaracji VAT.

Podatnicy rozliczający podatek VAT należny, bezpośrednio w deklaracji VAT, będą wyłączeni z możliwości składania deklaracji VAT-7 w okresach kwartalnych.

Ci z podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, lub rolników ryczałtowych, będą musieli od tego dnia stosować kasy rejestrujące online, w przypadku gdy świadczą usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, czy np. usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Z tej okazji warto przypomnieć, że od 01.01.2020 kasy rejestrujące online muszą stosować np. mechanicy samochodowi, czy dokonujący sprzedaży paliw. W ostatniej turze od 01.01.2021 roku, kasy rejestrujące online będę musieli stosować świadczący np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej, czy świadczących usługi prawnicze.

Poza tym dodajmy tutaj także, że w wyniku nowelizacji ustawy zniesiono obowiązek składania wniosku o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, dołączanego do składanej deklaracji, z czym wielu podatników miało wątpliwości. Po zmianie przepisów wystarczy złożenie samej deklaracji VAT i zaznaczenie odpowiedniej pozycji w części F deklaracji.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość