Składki ZUS, Prawo Pracy-zmiany.

Od początku 2021 roku, pojawiła się dość istotna zmiana odnosząca się do umów o dzieło. Tak, jak dotychczas wykonywanie samodzielnie umowy o dzieło nie podlega obowiązkowi podlegania ubezpieczeniu społecznemu, czy ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak począwszy od stycznia 2021 na płatniku składek, ciążył będzie obowiązek informowania ZUS o zawarciu takiej umowy. Wynika to z art. 36 ust. 17 ustawy systemowej. Obowiązku tego, trzeba będzie dokonać w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Obowiązek ten nie dotyczy min. sytuacji, gdy taka umowa zawarta jest z własnym pracownikiem.

Tarcza 6.0 wprowadziła też zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, od przychodów osiąganych z tytułu umów zleceń przez określoną grupę osób, na wniosek zleceniobiorcy. Zwolnienie dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku, po spełnieniu określonych wymagań. Jeśli chcecie Państwo poznać szczegóły, zapraszam do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Od 5 grudnia 2020 roku pracownik objęty izolacją, w związku z trwającą pandemią może świadczyć na rzecz pracodawcy, pracę zdalnie, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody. Stanowi o tym art. 4 ha tzw. specustawy. Za wykonywanie pracy w czasie izolacji, przysługuje normalne wynagrodzenie, chyba, że pracownik nie będzie w okresie izolacji świadczył pracy. W takim układzie przysługiwać mu będzie albo wynagrodzenie chorobowe, albo zasiłek chorobowy.

Nastąpiła także zmiana w zakresie wykonywania badań profilaktycznych. Od 16 grudnia 2020 roku zmianom uległ art. 12a specustawy, który min. zawiesza obowiązek przeprowadzenia okresowych badań profilaktycznych. Począwszy od tej daty, w/w badania należy przeprowadzić w ciągu 180 dni (poprzednio 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, lub od dnia odwołania stanu epidemii. Nastąpiła także zmiana w zakresie badań wstępnych i kontrolnych. W okresie epidemii badania takie, może wykonywać inny lekarz, niż lekarz medycyny pracy. Orzeczenie wydanie, przez takiego lekarza jest ważne przez okres 180 dni.

Na koniec, jak Państwo się zapewne domyślacie, z początkiem roku nastąpiła zmiana wielu wskaźników, min. minimalnego wynagrodzenia za pracę, stawki godzinowej, czy współczynnika urlopowego, nie mówiąc o zmianie podstawy na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość