Usługi budowlane świadczone poza terytorium kraju a zwolnienie z vat

W związku z tym, że ponad 15 lat temu przystąpiliśmy do unii europejskiej, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ekspansję na rynki europejskie. Zazwyczaj dochodzi do współpracy w zakresie wymiany towarowej, czy świadczenia usług. Coraz częściej też polskie firmy, które wypromowały na krajowym rynku znaną i rozpoznawalną markę decydują się na przejęcia, fuzje innych marek, ale funkcjonujących poza terytorium kraju. Wiadomo stoi za tym wzrost aktywów, docieranie ze swoim produktem do szerszego grona odbiorców itd. Aby jednak dojść to takiego stanu i móc osiągnąć taki rozwój, od czegoś trzeba zacząć. Dosyć często zdarza się, że polscy przedsiębiorcy świadczą usługi budowlane na terenie unii europejskiej. Niejednokrotnie jest też tak, że korzystają ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Czym jest zwolnienie podmiotowe? Zwolnienie podmiotowe odnosi się do wysokości obrotów, po przekroczeniu których podatnik musi dokonać rejestracji do podatku VAT i sukcesywnie rozliczać go wobec urzędu skarbowego. Limit ten został podniesiony, i od kilku lat wynosi 200.000 zł. Na pewno rodzi się pytanie, czy usługi budowlane mogą być zwolnione z podatku VAT. Otóż tak, mogą. Warto także wiedzieć, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Nie każda także dostawa, czy świadczona usługa będzie uwzględniana przy ustalaniu, czy limit obrotów został przekroczony, czy nie, i czy nie trzeba będzie dokonać rejestracji do podatku VAT. Do wartości sprzedaży uprawniającego do tego, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT nie wlicza się czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, tj:

  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  2. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
  3. odpłatnej dostawy lub odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust.3 z małymi wyjątkami, które tutaj pomijam.
  4. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Usługi związane z nieruchomościami są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości. Tak stanowi art. 28 e ustawy o podatku VAT. Wśród usług, które opodatkowane są w ten sposób można wymienić min następujące usługi:

  • usługi świadczone przez rzeczoznawców,
  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • usługi zakwaterowania np. w hotelach
  • usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych.

Jeśli więc wykonujemy tego typu prace, lub podobne na nieruchomości położonej poza terytorium kraju, wartości tych usług nie należy wliczać do limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z podatku VAT.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość