JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Wraz z początkiem 2018 roku nastąpiły pewne zmiany w kontroli podatkowej dla mikroprzedsiębiorców. Jeżeli do tej pory składali Państwo deklaracje VAT-7 bądź VAT-7K, od początku bieżącego roku są Państwo zobligowani do składania ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Jednolity plik kontrolny tego typu do tej pory obowiązywał duże, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Od teraz obowiązuje on również mikroprzedsiębiorców.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

To przedsiębiorca, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników, jego roczny obrót netto nie przekracza 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki według średniego, rocznego kursu walut, lub suma aktywów jego bilansu sporządzona na koniec okresu rozliczeniowego nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Co oznaczają te zmiany?

Obowiązek przedkładania dokumentu JPK_VAT wiąże się z większą kontrolą podatkową nałożoną na przedsiębiorcę. Oznacza on konieczność regularnego wysyłania szczegółowego rejestru sprzedaży oraz zakupów VAT do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznego pliku. Dokument ten powinien zawierać informacje zarówno o zakupach, jak i sprzedaży w danym miesiącu.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów udostępniło łatwą w obsłudze aplikację dla potrzeb JPK_VAT, która dodatkowo ułatwia składanie pliku w formie elektronicznej. Ponadto Ministerstwo zwraca uwagę na fakt, iż należy założyć bezpłatny profil zaufany (eGo), który będzie służył jako potwierdzenie tożsamości. Kiedy już profil zostanie założony, można pobrać oraz zainstalować aplikację Klient JPK 2.0, która umożliwi stworzenie, konwersję oraz wysyłkę dokumentu elektronicznego do administracji.

JPK_VAT za dany miesiąc należy przesłać do administracji skarbowej do 25 dnia następnego miesiąca. Obowiązek ten dotyczy począwszy od sporządzania ewidencji VAT za miesiąc styczeń 2018. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy również podatników kwartalnych!

Kampania informacyjna

Aby ułatwić mikroprzedsiębiorcom dostosowanie się do nowego stanu rzeczy, na długo przed wejściem w życie zmian na stronie Ministerstwa Finansów można było zapoznać się z bezpłatnymi narzędziami służącymi do tworzenia elektronicznej ewidencji VAT. Na stronie znajdują się również wskazówki jak podpisać elektroniczny plik i przesłać go do odpowiedniego organu.

Korzyści z konieczności składania JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców to m.in. szybszy zwrot VAT, a także bieżąca kontrola pozwalająca na sprawne wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w ewidencji. Tym samym również zbędne będą wizyty organów podatkowych w siedzibie firmy.

 

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość