Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Już tylko do końca czerwca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać tradycyjne, papierowe zwolnienia. Od 1 lipca obowiązywać będzie ich forma elektroniczna, przekazywana pracodawcy poprzez skrzynkę ZUS. Nie jest to nowość – tego rodzaju zwolnienia lekarskie są dostępne już od 1 stycznia 2016 roku, jednak do tej pory były wykorzystywane rzadko. Szacuje się, że tylko 4% wszystkich dokumentów chorobowych zostało wystawione drogą komputerową.

Dlaczego obowiązek?

Przymus stosowania elektronicznych zwolnień lekarskich miał zostać wprowadzony już kilkakrotnie na przestrzeni miesięcy, jednak ciągle był przekładany ze względu na prośby lekarzy. Tym razem ZUS nie wycofa się z terminu. Jest to spowodowane przede wszystkim faktem, że zastosowanie elektronicznych rozwiązań wiąże się ze znacznie większą kontrolą nad wystawianymi dokumentami. ZUS zakłada, że dzięki temu zmniejszy się liczba podrobionych L4, a jednocześnie poziom informatyzacji placówek medycznych zwiększy się.

W jaki sposób będzie to działać?

Elektroniczne zwolnienie będzie mógł wystawić wyłącznie lekarz, który posiada profil w PUE ZUS, czyli Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Istnieje możliwość korzystania z niego poprzez aplikację gabinetową, a także dedykowaną aplikację na urządzenie mobilne. Taki profil musi posiadać również pracodawca, aby otrzymywać informacje o L4 – obowiązek jego założenia ciążył do końca 2015.

Lekarz ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych pacjenta, aby przygotować dokument chorobowy, który zostanie uwierzytelniony certyfikatem bądź profilem zaufanego ePUAP. W tej postaci L4 zostaje przesłane na skrzynkę ZUS, z poziomu której jest udostępnione pracodawcy.

Ułatwienie dla lekarzy, pracodawców i pacjentów

Elektroniczne zwolnienia lekarskie są ułatwieniem dla pacjenta, który już nie będzie musiał dostarczyć dokumentu pracodawcy w ciągu tygodnia. Dla lekarzy oznacza to znaczne przyspieszenie procesu wypełniania wszystkich informacji – dane są automatycznie pobierane z bazy. A pracodawca nie musi się obawiać, że dokument, który otrzymał został sfałszowany.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość