Tarcza antykryzysowa-realna pomoc, czy tor przeszkód?

W związku ze stanem pandemii i zagrożeniami wynikającymi w związku z tym, mogącymi spowodować perturbacje w zakresie stabilnego funkcjonowania firm, aby uchronić firmy przed utratą płynności finansowej, zwalnianiem pracowników, lub w ostateczności likwidowaniem działalności, jak zapewne Państwo wiecie zostały uruchomione działania zmierzające do tego, aby zminimalizować to istniejące ryzyko. Istnieją różne formy pomocy, najbardziej oczekiwaną i dającą największe szanse na przetrwanie jest pomoc w ramach tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wysokość subwencji zależy przede wszystkim od ilości zatrudnionych pracowników, oraz od spadku przychodów ze sprzedaży towarów, lub usług.

  1. Pytanie. Kto jest beneficjentem? Beneficjentami są Mikroprzedsiębiorcy, lub MŚP. Ważna uwaga Mikroprzedsiębiorca to nie to samo, co Samozatrudniony. W związku z tym może być tak, że będzie Ci przysługiwać świadczenie postojowe, ale nie otrzymasz wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju. Samozatrudniony to nikt inny, jak osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność na własny rachunek, własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, osobiście wykonująca zadania(usługi) na rzecz drugiego partnera. Mikroprzedsiębiorca zgodnie z definicją z ustawy o prawo przedsiębiorców, to przedsiębiorca, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Może to być dosłownie jeden pracownik zatrudniony np. na 1/3 etatu. Kluczowym tutaj jest więc sformułowanie, zatrudnia.
  2. Pytanie. Kiedy wysłać wniosek? To bardzo ważne, aby wysłać wniosek w odpowiednim momencie. Jeśli chcesz złożyć wniosek przyrównując np. miesiąc kwiecień 2020 roku, do marca 2020, lub kwiecień 2020 roku, do kwietnia 2019 roku, najpierw wyślij deklarację VAT oraz jpk_vat za ten okres, a następnie odczekaj przynajmniej 4 dni na złożenie wniosku. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to minimalna ilość dni niezbędna do tego, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Jednak nie wykluczam możliwości, że komuś udało się taki wniosek wysłać w krótszym terminie, aby również mógł być rozpatrzony pozytywnie.
  3. Pytanie. Co należy rozumieć za spadek obrotów? Jak już wspomniałem należy przede wszystkim porównać miesiąc, poprzedzający miesiąc, w którym składa się wniosek, z miesiącem wcześniejszym, lub z porównywalnym miesiącem z roku poprzedniego. Istotna informacja. Przychodem nie jest np. import usług pomimo tego, że wykazujemy go w tej samej części deklaracji VAT, co przychód uzyskany z działalności podstawowej.
  4. Ustalenie prawidłowej ilości zatrudnionych pracowników. Należy to uczynić dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy tego dokonać na dzień 31.12.2019 w celu ustalenia przynależności firmy do grupy mikrofirm lub MŚP. Za pracownika uważa się tylko i wyłącznie osobę zatrudnioną na umowę o pracę. Nie uwzględnia się osób zatrudnionych na „zleceniówkach”, ale także przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Na koniec określa się liczbę pracowników firmy na etapie ustalenia wysokości subwencji. W tym przypadku za pracowników uważa się osoby zatrudnione na umowach zlecenie, jednak nie tylko. Brane są także pod uwagę osoby współpracujące,
    osoby przebywające na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, chorobowych etc.  Jeśli są osoby zatrudnione na etaty cząstkowe np. 1/2 etatu, 3/4 etatu, należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą.

Zdaje sobie sprawę, że pytań z tym związanych jest całe mnóstwo. Na wiele jeszcze innych odpowiedzi odsyłam do poradników na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na koniec warto odnotować, że warto zadbać nie tylko o to, aby nie mieć zaległości na dzień złożenia wniosku, zarówno jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także aby mieć tzw. „czystą historię”, gdyż taki stan rzeczy może przyczynić się do szybszego i pozytywnie rozpatrzonego wniosku.

Wszystkim Państwu, którzy ubiegacie się o przyznanie takiej subwencji, życzymy jak najszybszego procedowania, i jak największych kwot.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość