Oferta

Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, z pewnością niejednokrotnie muszą mierzyć się ze skomplikowanymi wyliczeniami, wielostronicowymi formularzami oraz piętrzącymi się procedurami, poświęcając długie godziny na regulowanie formalności.   A może korzystnym rozwiązaniem byłoby przekazanie ekspertom czasochłonnych obowiązków i skorzystanie z możliwości, jakie dają usługi księgowe, świadczone przez nasze biura rachunkowe zlokalizowane we Wrocławiu oraz Sieradzu?

Księgowość
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • czynności związane z ewidencją sprzedaży i zakupu VAT,
 • sporządzanie oraz składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów, oraz analiz
 • doradztwo, oraz optymalizacja podatkowa w zakresie powyżej
Kadry
 • zgłaszanie, oraz wyrejestrowywanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie umów o pracę, oraz umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie, oraz aktualizowanie akt osobowych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • wystawianie świadectw pracy
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy
 • optymalizacja podatkowa w zakresie powyżej
Usługi
 • przygotowywanie bussines planów,
 • reprezentację Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • fachową pomoc podczas ubiegania się o dotacje UE,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • pomoc w odzyskiwaniu podatku VAT, naliczonego w innych krajach UE.
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji (np. ewidencja przebiegu pojazdu)
 • obsługa w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • współpraca z firmą, w zakresie szkoleń bhp, ppoż.

Select the location and call us:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Leave a message