Czy aplikacje w komórce zastąpią kasę fiskalną?

Po szeregu ostatnich zmianach w zakresie stosowania kas rejestrujących, (dla przypomnienia min. do dnia 31.05.2019 należało złożyć oświadczenie przez osobę prowadzącą u podatnika ewidencję sprzedaży, przy zastosowaniu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji, od 01.05.2019 ulga na zakup kasy rejestrującej, dotyczy tylko kas online, zostało wprowadzone ograniczenie w zakresie nabywania kas rejestrujących, i tak kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będzie można nabywać do dnia 31.12.2022, kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii, będzie można nabywać tylko do dnia 31.08.2019, nałożono obowiązek stosowania kas rejestrujący online dla określonych branż), Ministerstwo Finansów planuje dalsze zmiany w tym zakresie.

Otóż zgodnie z zakładanym projektem, od 01.01.2020 roku przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować sprzedaż, za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie. Podobne rozwiązanie zostało już uchwalone i podpisane przez Prezydenta, w związku z tzw. ustawą „Lex Uber”, pod warunkiem, że transakcja będzie rozliczana bezgotówkowo.

Niewątpliwie jest to nowatorskie i ciekawe rozwiązanie. Wszak wielu przedsiębiorców wzbrania się przed zakupem kasy rejestrującej, gdyż związane jest to z poniesieniem wydatku, spełnieniem określonych wymogów, związanych z rejestracją i uruchomieniem kasy rejestrującej, a także jej użytkowaniem.

Jednak nasuwa się wiele różnych pytań, min. a co z paragonem? Resort finansów, prawdopodobnie umożliwi taką funkcjonalność, aby przesyłać paragon drogą elektroniczną. Jednak taka funkcjonalność, jeśli projekt rozporządzenia w tym zakresie nie będzie podlegał dalszym modyfikacją , wejdzie w życie w terminie późniejszym. Docelowo projekt zakłada, że paragony ze smartfonu, będą przesyłane codziennie do bazy danych Ministerstwa Finansów.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość